• spirulina tervis24

EVOLU INHALAATOR PISTON KOMPRESSORIGA JLN-
2300Air

Hind 64.46
EVOLU INHALAATOR PISTON KOMPRESSORIGA JLN-2300Air universaalne nebulisaator kompressoriga 
Kogus
Lisainfo
EVOLU NEBULISAATOR PISTON KOMPRESSORIGA JLN-2300Air

AEROSOOLPIHUSTI
Kasutusjuhend

Mudel: JLN-2300AIR
Palun lugege enne toote kasutamist juhised hoolikalt läbi.
1. SISSEJUHATUS
"Meditsiiniline kompressor-nebulisaator on meditsiiniseade, mis on ette nähtud arsti poolt välja kirjutatud retseptiravimite inhaleerimiseks. Nebulisaator ja õhukompressor toodavad aerosoolset udu, mis on sissehingamiseks ainult meditsiinilistel eesmärkidel.
"
"Toode on mõeldud kasutamiseks kodu- ja haiglakeskkonnas.
"
2. TÖÖPÕHIMÕTE
Toode on kompaktne, hõlpsasti kasutatav ja kerge kaasas kanda. Õhurõhu tekitamiseks kasutatakse ühesilindrilist ilma määrdeõlita kolbpumpa.
Kompressori tekitatud õhuvool väljub väljalaskeavast ja siseneb seejärel nebulisaatorisse.
Kompressorisse siseneva ja sealt väljuva õhuvoolu skeem on kujutatud joonisel 1.
Õhufilter
Väljalaskeava
Sisend
Väljund
Kompressor
Joonis 1 - TÖÖPÕHIMÕTE
3. TARVIKUD
Enne seadme kasutamist veenduge, et teil oleks järgmised elemendid:
1x põhiseade (kompressor)
1х ninaotsik
1x nebulisaator
1x õhutoru
1x mask (suur ja väike)
1x huulik
5 filtrit
Osad
Seadme standardkomponendid on kujutatud joonisel 2.
Huulik
Nebulisaator
Suur mask
Õhutoru
Väike mask
Õhutoru ühenduskoht
Augud õhu jaoks
Lüliti
Filter ja kaas
Elektritoitejuhe
Joonis 2
4. RAVIMITE LISAMINE
Ravimi lisamiseks nebulisaatorisse toimige järgmiselt:
1. Nebulisaatori lahtivõtmiseks pöörake selle katet õrnalt vastupäeva (vt joonis 3).
2. Täitke ravimikonteiner vastavalt arsti juhistele. Veenduge, et nebulisaatori ots oleks sisestatud selle põhja ja ravimi kogus ei ületaks 8 ml märki.
3. Nebulisaatori kokkupanekuks asetage kaas ravimimahutile ja keerake kaant ettevaatlikult päripäeva. Veenduge, et mõlemad sektsioonid on kindlalt ühendatud.
4. Ühendage huulik või mask nebulisaatoriga.
Märkus: Huulikut tohib kasutada ainult suu kaudu sissehingamiseks.
Huulik
Kaas
Pihustusotsik
Ravimikonteiner
Õhutoru
Joonis 3
5. KASUTAMINE
Märkus. Enne seadme esmakordset kasutamist tuleb see hoolikalt puhastada vastavalt käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatule.
Seadme kasutamiseks toimige järgmiselt:
1. Asetage seade tasasele stabiilsele pinnale. Veenduge, et pääsete istudes hõlpsasti seadmeni.
2. Ühendage kompressori toitejuhe vooluvõrku, kuid ärge ühendage nebulisaatorit. Veenduge, et toitelüliti oleks "OFF".
3. Veenduge, et kompressoril oleks õhufilter.
4. Lülitage "ON" nupp sisse.
5. Kui kompressor on töötanud 1–2 minutit, lülitage see välja ja ühendage kompressori väljalaskeava õhutoru abil nebulisaatori sisendiga.
TÄHELEPANU:
• Veenduge, et seade on korralikult kokku pandud ja õhutoru on kompressori ja nebulisaatoriga õigesti ühendatud. Vale ühendamise korral võib õhutoru kasutamisel tekkida õhuleke.
Ärge kasutage seadet, kui õhutoru on paindes.
6. Alustage raviprotseduuri vastavalt arsti juhistele.
7. Hingake tavapärasel kombel sisse ja välja. Lõpetage, kui ravim saab otsa.
8. Kui olete lõpetanud, lülitage enne õhutoru lahtiühendamist kompressor välja.
TÄHTIS:
Kompressori mootoril on termokaitse, mis lülitab seadme enne ülekuumenemist välja. Kui termokaitse lülitab seadme välja, palun:
a) lülitage seade välja;
b) võtke seadme toitejuhe vooluvõrgust välja;
c) oodake järgmise protseduurini 30 minutit, kuni mootor jahtub. Veenduge, et õhuavad ei oleks ummistunud.
6. OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD
TÄHELEPANU:
• Ettevaatusabinõude järgimata jätmine võib põhjustada seadmete vigastusi või kahjustusi
VASTUNÄIDUSTUSED: allergilised patsiendid peaksid seadet kasutama ettevaatusega või arsti järelevalve all.
HOIATUS! Põletuste, elektrilöögi, tulekahju või vigastuste vältimiseks toimige järgmiselt:
• Ühendage seade teie mudelile vastava pingega pistikupesaga.
• Ärge kasutage pikendusjuhtmeid. Ühendage toitejuhe otse pistikupessa.
• Hoidke seadet veest eemal. Kui toote mõnele osale on sattunud vedelikku, eemaldage toitejuhe koheselt vooluvõrgust ja pühkige vedelik marli või muu pehme imava materjaliga.
Ärge kasutage ega hoidke seadet niisketes kohtades, näiteks vannitoas. Kasutage seadet ettenähtud temperatuuri ja niiskuse vahemike piires.
• Ärge puudutage vette kukkunud seadet - eemaldage see koheselt vooluvõrgust.
• Ärge katke kompressorit kasutamise ajal teki, käteräti või mõne muu materjaliga. See võib põhjustada ülekuumenemist või kompressori ebaõiget tööd.
• Ärge kunagi katke põhiseadme õhuavasid ega pange seadet sellisesse kohta, kus need on suletud.
• Ärge mingil juhul kasutage seadet, kui selle osad on kahjustatud (ka toitejuhe), kui seade on kukkunud või vette kastetud või kui see ei tööta korralikult.
• Ärge kasutage seadet seal, kus see võib kokku puutuda tuleohtlike gaaside või aurudega.
• Enne puhastamist või ravimi lisamist, samuti pärast kasutamist eemaldage seade elektrivõrgust.
• Televiisori, mikrolaineahju, mobiiltelefoni, röntgenkiirgusallika või muude tugevate elektriväljade läheduses kasutades võivad tekkida elektrilised häired. Seadme kasutamisel on soovitatav neist seadmetest eemale hoiduda.
ETTEVAATUSABINÕUD KASUTAMISEL:
• See seade on ette nähtud ainult aerosoolravi jaoks. Muu kasutamine ei ole soovitatav.
• Seade ei sobi anestesioloogiliseks kasutamiseks.
• Ravimeetodi, ravimi annuse ja ravire˛iimi osas järgige oma tervishoiutöötaja ja / või hingamisterapeudi juhiseid.
• Kui te tunnete kasutamise ajal ebatavalisi kõrvaltoimeid, lõpetage koheselt seadme kasutamine ja pöörduge oma raviarsti poole.
• Pärast seadme kasutamist ja maski eemaldamist pühkige ravimijääkide eemaldamiseks kindlasti oma nägu.
• Tagage hoolikas järelevalve, kui seadet kasutatakse imikul, lapsel või puuetega inimesel või nende läheduses.
• Ärge lisage ravimihoidlasse üle 8 ml ravimeid.
• Kasutage ainult tootja poolt lubatud osi ja tarvikuid. Teistsugused lisaseadmed ei toimi ootuspäraselt ning võivad seadet kahjustada.
ETTEVAATUSABINÕUD seadme hoidmisel:
• Ärge hoidke seadet otseste päikesekiirte, kõrge temperatuuri või niiskusega kohas. Hoidke seadet ette nähtud temperatuuri ja niiskuse vahemike piires.
• Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
• Lülitage alati seade vooluvõrgust välja, kui te seda ei kasuta.
• Hoidke seadet ja tema osi puhtas ja ohutus kohas.
• Ärge keerake toitejuhet kompressori (põhiseadme) ümber.
ETTEVAATUSABINÕUD seadme puhastamisel:
• Enne esimest kasutuskorda puhastage ja desinfitseerige nebulisaator, õhutoru, huulik ja mask.
• Enne puhastamist lülitage seade vooluvõrgust välja.
• Ärge kastke seadet vette. See võib seadet kahjustada.
• Puhastage kõik vajalikud detailid pärast igat kasutamist vastavalt juhistele.
7. HOOLDUS
Et teie seade töötaks korralikult, tehke järgmist:
PUHASTAMINE
Pesemine (pärast igat protseduuri)
1. Eemaldage õhutoru, nebulisaator, huulik ja mask.
2. Keerake ettevaatlikult nebulisaatori katet, et seda avada.
3. Eemaldage ravimi jäägid ravimipaagist.
4. Peske nebulisaatorit, huulikut ja maski veega.
5. Kuivatage need pehme käterätiga või laske õhu käes kuivada.
6. Asetage täielikult kuivanud nebulisaator kuiva hermeetilisse konteinerisse.
Põhiseadme (kompressori) puhastamine
1. Puhastage põhiseadme korpus pehme lapiga, mis on niisutatud veega või pehme pesuvahendiga.
2. Ärge kasutage karedaid puhastusvahendeid.
3. Kohe pärast puhastamist kuivatage korpus pehme puhta riidega.
Õhufiltri vahetamine
TÄHELEPANU:
• Ärge peske ega puhastage filtrit.
• Vahetage filtrit iga 30 päeva tagant või kui filter muutub halliks.
• Ärge kasutage seadet ilma filtrita.
• Pärast uue õhufiltri paigaldamist veenduge, et see on puhas ja selles pole tolmu.
• Kasutage ainult sellele seadmele ette nähtud õhufiltrit.
Asendusprotseduur:
1. Tõmmake õhufiltri kaant, et see kompressori tagaküljest eemaldada.
2. Eemaldage määrdunud õhufilter.
3. Asendage kasutatud filter uuega.
4. Paigaldage kompressorile õhufiltri kate.
DESINFITSEERIMINE
Seadme desinfitseerimisel järgige juhist. Seadet on soovitatav desinfitseerida päeva lõpus (pärast viimast protseduuri).
1. Segage üks osa valget äädikat kolme osa destilleeritud veega. Veenduge, et pihusti, huuliku ja maski jaoks on lahust piisavalt. ÄRGE KASTKE SEADET VETTE!
2. Järgige punkte 1-3 jaotisest puhastamine.
3. Loputage nebulisaatorit, huulikut ja maski sooja veega ja pehme pesuvahendiga. Seejärel loputage neid kuuma kraaniveega.
4. Asetage need osad kolmekümneks minutiks äädika vesilahusesse.
5. Järgige punkte 4-6 jaotisest puhastamine.
HOIATUS: ärge asetage nebulisaatorit keevasse vette. See võib ta rikkuda.
8. TEHNILISED ANDMED:
Nebulisaatori EVOLU UNIVERSAL tehnilised andmed
Võimsus: 230 V vahelduvvool, 50 Hz
Energiatarve: alla 47 W
Õhuvool läbi nebulisaatori: 3 l
Õhuvool läbi kompressori: 6 l
Õhutoru - 1,5 m
Ravimipaagi maht: 2–8 ml
Osakeste suurus: 0,5 kuni 6 mikronit
ММАD: 2,44 mikronit

Keskmine bitikiirus: 0,2 ml/min
Jääk: 0,15 ml
Müratase: vähem kui 60 dBA
Kompressori rõhu vahemik:
23-32 psi/
160-220 kPa/
1,6-2,2 bar
Töörõhu vahemik:
5-8 psi/
30-55 kPa/
0,3-0,55 bar
Töötemperatuuride vahemik:
+10°C kuni +40°C ( +50°F kuni +104°F)
Tööniiskuse vahemik: 10% kuni 95% suhtelist õhuniiskust
Säilitustemperatuuri vahemik:
-20°C kuni +70°C (- 4°F kuni + 158°F)
Säilitusel niiskuse vahemik: suhteline õhuniiskus 10% kuni 95%
Mõõtmed (P x L x K): 166 x 143 x 80 mm
Kaal: 1,10 kg
Korpuse kaitse tase: IP 21
Klassifikatsioon: tüüp BF
9. VEAOTSINGU JUHEND
Märgid
Tõenäoline põhjus
Lahendus
Liiga kõrge müratase
Seadmesse pole asetatud filtrit.
Asetage filter seadmesse.
Seade ei käivitu.
Kompressori pealüliti on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Nebulisaatorit pole peale eelmist kasutamist puhastatud.
Puhastage oma seade.
Õhutoru on painutatud.
Eemaldage õhutoru vääne.
Filter on ummistunud.
Vahetage filter välja.
Ravimpreparaat sai otsa.
Lisage vajalik kogus arsti määratud ravimeid ravimihoidlasse.
Kate pole õigesti kinnitatud.
Kinnitage kate uuesti.
Õhutorusse kogunevad veetilgad.
Ravimit on lisatud liiga palju.
Reguleerige ravimimahuti ravimikogus õigele tasemele, ühendage õhutoru põhiseadmega ja lülitage seade sisse.
Nebulisaatori kambrit loputati, kuid ei kuivatatud.
Avage ja sulgege nebulisaatori kamber mitu korda, kuni tilgad kaovad.
MÄRKUS: Muude tõrgete korral pöörduge abi saamiseks edasimüüja poole.
10. SÜMBOLITE SELGITUS
Tootja
Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses
CE-märgis
Partii kood; toote seerianumber
Seerianumber
Hoida eemal niiskusest
Vaadake kasutusjuhendit / voldikut
Tööosa - tüüp BF.
Kaitse tase vee ja tahkete osakeste sissetungi eest
WEEE sümbol
Mebiuse silmus

11. Garantiitalong
Toote tüüp
Seeria
Müüja nimi
Ostukuupäev
Kontakttelefon
Aadress
Müüjaettevõte
Kontakttelefon
Müüjaettevõtte aadress
Garantiiperiood alates ostmisest 2 aastat.
Lisatarvikud (maskid, düüsid, õhutoru jne) ei kuulu garantiikategooriasse, kuna need on kulumaterjalid, vt üksikasju kasutusjuhendist.

GEELPALL X-SOFT PIKLIK KOLLANE (
level 1) 20%

Hind 8.26
GEELPALL X-SOFT PIKLIK KOLLANE (level 1) 20% Geelpall piklik 
Kogus
Lisainfo
MSD Geelpallid piklikud ja ümmargused. Erinevad tugevused vastavalt värvile.

Level 1 tugevusega pall algajatele.


MSD geelpall aitab:
* Taastada käte ja käsivarte liikumise operatsiooni või trauma järgselt.
* Taastada lihastöö õlas, käsivartes ja käelabades insuldi järgselt.
* Vähendada valu ja jäikust artriidist kahjustunud sõrmedel ja randmetel.
* Lõõgastada pinges lihaseid ja vähendada valu ning stressi

Vajadusel

Geelpall piklik

GEELPALL ÜMMARGUNE KOLLANE (
level 1-
extra soft)

Hind 8.26
GEELPALL ÜMMARGUNE KOLLANE (level 1- extra soft) Geelpall ümmargune 
Kogus
Lisainfo
MSD Geelpallid piklikud ja ümmargused Erinevad tugevused vastavalt värvile.
Level 1 tugevusega pall algajatele.
MSD geelpall aitab:
* Taastada käte ja käsivarte liikumise operatsiooni või trauma järgselt.
* Taastada lihastöö õlas, käsivartes ja käelabades insuldi järgselt.
* Vähendada valu ja jäikust artriidist kahjustunud sõrmedel ja randmetel.
* Lõõgastada pinges lihaseid ja vähendada valu ning stressi

Vajadusel

Geelpall ümmargune

ICEMIX KÜLMASPREI 400ML

Hind 5.85
ICEMIX KÜLMASPREI 400ML Külmasprei mentooliga 
Kogus
Lisainfo
Külmasprei kasutatakse venituste, rebestuste ja teiste pehmekoetraumade esmaabiks. Külmasprei annab kohese külmaefekti.

Kasutamine: Loksutage pudelit. Pihustage vigastatud kehaosale 15-20 cm kauguselt 3-5 sekundit. Vajadusel korrake tegevust (mitte enne 5-10 sek möödumist). Vigastust on soovitav külmetada läbi sideme või riide. Vältida sattumist silma, lahtisele haavale ning limaskestale.

Sisaldab: propaan, butaan, isopropüülalkohol, piparmündi ja eukalüpti lõhnaained.

KINESIOTEIP 5CMx5M BEEZ

Hind 8.94
KINESIOTEIP 5CMx5M BEEZ spordivigastuste ennetamiseks ja leevendamiseks 
Kogus
Lisainfo
Käepärane vahend valu, põletiku ja turse leevendamiseks.

Kinesioteipi kasutatakse peamiselt spordivigastuste ennetamise ja ravimise valdkonnas.
See on mõeldud kasutamiseks nii profisportlastele kui ka tavaharrastajaile, kelle prioriteediks on sportimist jätkata ka juhul, mil spordivigastus tulemusi tugevalt pärssida võib.
Samuti sobib kinesioteip edukalt inimestele, kes oma töös puutuvad kokku sundasenditega ja nende tõttu tekkinud lihaspingetega.

Maaletooja: Joy of Life OÜ

KINESIOTEIP 5CMx5M CAMO BLUE

Hind 8.94
KINESIOTEIP 5CMx5M CAMO BLUE spordivigastuste ennetamiseks ja leevendamiseks 
Kogus
Lisainfo
Käepärane vahend valu, põletiku ja turse leevendamiseks.

Kinesioteipi kasutatakse peamiselt spordivigastuste ennetamise ja ravimise valdkonnas.
See on mõeldud kasutamiseks nii profisportlastele kui ka tavaharrastajaile, kelle prioriteediks on sportimist jätkata ka juhul, mil spordivigastus tulemusi tugevalt pärssida võib.
Samuti sobib kinesioteip edukalt inimestele, kes oma töös puutuvad kokku sundasenditega ja nende tõttu tekkinud lihaspingetega.

Maaletooja: Joy of Life OÜ

KINESIOTEIP 5CMx5M CAMO LAND

Hind 8.94
KINESIOTEIP 5CMx5M CAMO LAND spordivigastuste ennetamiseks ja leevendamiseks 
Kogus
Lisainfo
Käepärane vahend valu, põletiku ja turse leevendamiseks.

Kinesioteipi kasutatakse peamiselt spordivigastuste ennetamise ja ravimise valdkonnas.
See on mõeldud kasutamiseks nii profisportlastele kui ka tavaharrastajaile, kelle prioriteediks on sportimist jätkata ka juhul, mil spordivigastus tulemusi tugevalt pärssida võib.
Samuti sobib kinesioteip edukalt inimestele, kes oma töös puutuvad kokku sundasenditega ja nende tõttu tekkinud lihaspingetega.

Maaletooja: Joy of Life OÜ

KINESIOTEIP 5CMx5M HELEROHELINE

Hind 8.94
KINESIOTEIP 5CMx5M HELEROHELINE spordivigastuste ennetamiseks ja leevendamiseks 
Kogus
Lisainfo
Käepärane vahend valu, põletiku ja turse leevendamiseks.

Kinesioteipi kasutatakse peamiselt spordivigastuste ennetamise ja ravimise valdkonnas.
See on mõeldud kasutamiseks nii profisportlastele kui ka tavaharrastajaile, kelle prioriteediks on sportimist jätkata ka juhul, mil spordivigastus tulemusi tugevalt pärssida võib.
Samuti sobib kinesioteip edukalt inimestele, kes oma töös puutuvad kokku sundasenditega ja nende tõttu tekkinud lihaspingetega.

Maaletooja: Joy of Life OÜ

KINESIOTEIP 5CMx5M HELESININE

Hind 8.94
KINESIOTEIP 5CMx5M HELESININE spordivigastuste ennetamiseks ja leevendamiseks 
Kogus
Lisainfo
Käepärane vahend valu, põletiku ja turse leevendamiseks.

Kinesioteipi kasutatakse peamiselt spordivigastuste ennetamise ja ravimise valdkonnas.
See on mõeldud kasutamiseks nii profisportlastele kui ka tavaharrastajaile, kelle prioriteediks on sportimist jätkata ka juhul, mil spordivigastus tulemusi tugevalt pärssida võib.
Samuti sobib kinesioteip edukalt inimestele, kes oma töös puutuvad kokku sundasenditega ja nende tõttu tekkinud lihaspingetega.

Maaletooja: Joy of Life OÜ

KINESIOTEIP 5CMx5M KOLLANE

Hind 8.94
KINESIOTEIP 5CMx5M KOLLANE spordivigastuste ennetamiseks ja leevendamiseks  Soodushind 7.60
Kogus
Lisainfo
Käepärane vahend valu, põletiku ja turse leevendamiseks.

Kinesioteipi kasutatakse peamiselt spordivigastuste ennetamise ja ravimise valdkonnas.
See on mõeldud kasutamiseks nii profisportlastele kui ka tavaharrastajaile, kelle prioriteediks on sportimist jätkata ka juhul, mil spordivigastus tulemusi tugevalt pärssida võib.
Samuti sobib kinesioteip edukalt inimestele, kes oma töös puutuvad kokku sundasenditega ja nende tõttu tekkinud lihaspingetega.

Maaletooja: Joy of Life OÜ

KINESIOTEIP 5CMx5M MUST

Hind 8.94
KINESIOTEIP 5CMx5M MUST spordivigastuste ennetamiseks ja leevendamiseks 
Kogus
Lisainfo
Käepärane vahend valu, põletiku ja turse leevendamiseks.

Kinesioteipi kasutatakse peamiselt spordivigastuste ennetamise ja ravimise valdkonnas.
See on mõeldud kasutamiseks nii profisportlastele kui ka tavaharrastajaile, kelle prioriteediks on sportimist jätkata ka juhul, mil spordivigastus tulemusi tugevalt pärssida võib.
Samuti sobib kinesioteip edukalt inimestele, kes oma töös puutuvad kokku sundasenditega ja nende tõttu tekkinud lihaspingetega.

Maaletooja: Joy of Life OÜ

KINESIOTEIP 5CMx5M ORANZ

Hind 8.94
KINESIOTEIP 5CMx5M ORANZ spordivigastuste ennetamiseks ja leevendamiseks 
Kogus
Lisainfo
Käepärane vahend valu, põletiku ja turse leevendamiseks. Kinesioteipi kasutatakse peamiselt spordivigastuste ennetamise ja ravimise valdkonnas. See on mõeldud kasutamiseks nii profisportlastele kui ka tavaharrastajaile, kelle prioriteediks on sportimist jätkata ka juhul, mil spordivigastus tulemusi tugevalt pärssida võib. Samuti sobib kinesioteip edukalt inimestele, kes oma töös puutuvad kokku sundasenditega ja nende tõttu tekkinud lihaspingetega.
Maaletooja: Joy of Life OÜ

KINESIOTEIP 5CMx5M PUNANE

Hind 8.94
KINESIOTEIP 5CMx5M PUNANE spordivigastuste ennetamiseks ja leevendamiseks 
Kogus
Lisainfo
Käepärane vahend valu, põletiku ja turse leevendamiseks. Kinesioteipi kasutatakse peamiselt spordivigastuste ennetamise ja ravimise valdkonnas. See on mõeldud kasutamiseks nii profisportlastele kui ka tavaharrastajaile, kelle prioriteediks on sportimist jätkata ka juhul, mil spordivigastus tulemusi tugevalt pärssida võib. Samuti sobib kinesioteip edukalt inimestele, kes oma töös puutuvad kokku sundasenditega ja nende tõttu tekkinud lihaspingetega.
Maaletooja: Joy of Life OÜ

KINESIOTEIP 5CMx5M ROOSA

Hind 8.94
KINESIOTEIP 5CMx5M ROOSA spordivigastuste ennetamiseks ja leevendamiseks 
Kogus
Lisainfo
Käepärane vahend valu, põletiku ja turse leevendamiseks.

Kinesioteipi kasutatakse peamiselt spordivigastuste ennetamise ja ravimise valdkonnas.
See on mõeldud kasutamiseks nii profisportlastele kui ka tavaharrastajaile, kelle prioriteediks on sportimist jätkata ka juhul, mil spordivigastus tulemusi tugevalt pärssida võib.
Samuti sobib kinesioteip edukalt inimestele, kes oma töös puutuvad kokku sundasenditega ja nende tõttu tekkinud lihaspingetega.

Maaletooja: Joy of Life OÜ

KÜLMA- KUUMAKOTT 10*15CM KORDUVKASUTATAV

Hind 2.30
KÜLMA- KUUMAKOTT 10*15CM KORDUVKASUTATAV Korduvalt kasutatav 
Kogus
Lisainfo
Kasutamine külmakompressina:
1. Aseta Rapid relief vähemalt üheks tunniks sügavkülma.
2. eemalda sügavkülmast, pane kuiv käterätik Rapid Reliefi ümber ja aseta vigastatud kohale.
3. Peale kasutamist aseta edaspidiseks kasutamiseks tagasi sügavkülma.
Kasutamine kuumakompressina:
1. Ajage vesi keema ning eemaldage kuumaallikalt.
2. Asetage Rapid Relief kuuma vette 8-10 minutiks.
3. Võtke veest välja, pange rätik ümber ja asetage vigastatud kohale.
4. Peale kasutamist asetage Rapid Relief kas sügavkülma või jätke toatemperatuurile olenevalt sellest, kas soovite seda edaspidi hoida külma või kuumakotina kasutamiseks.

Hoiatus! Ärge kasutage otse naha vastas!


KÄETRENAZÖÖR ROOSA (
KERGEM TUGEVUS)
20%

Hind 7.76
KÄETRENAZÖÖR ROOSA (KERGEM TUGEVUS) 20% Käetrenazöör keskmise tugevusega 
Kogus
Lisainfo
Käetrena˛öör „Täht“
Kasutatakse taastusravis.
Taastada käte ja käsivarte liikumise operatsiooni või trauma järgselt.
Taastada lihastöö õlas, käsivartes ja käelabades insuldi järgselt.
Vähendada valu ja jäikust artriidist kahjustunud sõrmedel ja randmetel.
Lõõgastada pinges lihaseid ja vähendada valu ning stressi
Suurendab käe vastupidavust ning aitab kontrolli all hoida käe, randme ning käsivarre liikumist.

Käe ja sõrmede tugevdamiseks.
Termoplastilisest kummist
Tugevused:
roosa - kerge
oran˛- keskmine
sinine - raske

LATEKSLINT (TUGEVUS 2)
PUNANE MVS

Hind 4.99
LATEKSLINT (TUGEVUS 2) PUNANE MVS Latekslint keskmise tugevusega 1,5m 
Kogus
Lisainfo
Ülikvaliteetsest lateksist treeninglinti kasutatakse erinevatel treeningutel. Lindi kasutamine tugevdab lihaseid, suurendab liikumisulatust ning parandab lihaste omavahelist tööd.
Kollane (nõrk)
Punane (keskmine)
Roheline (tugev)
Sinine (ekstra tugev)
Must (ülitugev)

LATEKSLINT (TUGEVUS 3)
ROHELINE MVS

Hind 6.30
LATEKSLINT (TUGEVUS 3) ROHELINE  MVS Latekslint raske tugevusega 
Kogus
Lisainfo
Ülikvaliteetsest lateksist treeninglinti kasutatakse erinevatel treeningutel. Lindi kasutamine tugevdab lihaseid, suurendab liikumisulatust ning parandab lihaste omavahelist tööd.
Kollane (nõrk)
Punane (keskmine)
Roheline (tugev)
Sinine (ekstra tugev)
Must (ülitugev)

MASSAASHIPALL ORANZ 6CM 20% km

Hind 3.29
MASSAASHIPALL ORANZ 6CM 20% km 6 cm, okkaline 
Kogus
Lisainfo
Massaa˛ipalle kasutatakse pinges lihaste lõdvestamiseks ja valu leevendamiseks.
Massaa˛ipall aitab parandada lihastööd ja kordinatsiooni.
Massaa˛ipalli saab kasutada nii massaa˛iks kui ka motoorika parandamiseks.

MASSAAZHI SÕRMUS

Hind 6.25
MASSAAZHI SÕRMUS Massazhi sõrmus 
Kogus
Lisainfo
Massaa˛isõrmuse kasutamine võtab ära väsimuse ja stressi, aitab parandada keskendumisvõimet ja leevendab peavalu. Soovitatav masseerimisaeg kaks minutit iga sõrme kohta. Kõiki sõrmi masseeritakse kuni soojatunde tekkimiseni. Pöidla masseerimine on kopsuhaiguste profülaktikaks ja raviks, teise sõrme mõjutamine reguleerib seedekulgla funktsioone. Kolmanda sõrme mõjutamine parandab mälu, ravib peavalu ja suurendab töövõimet, neljanda sõrme kaudu saab tugevdada luid ja liigeseid ning väikese sõrme sõrmusega masseerimine aitab südame arütmia ja valude puhul. Ilma masseerimata sõrmust sõrme mitte jätta!
Saadaval erinevaid värve

Vajadusel

Massaa˛isõrmuse kasutamine võtab ära väsimuse ja stressi, aitab parandada keskendumisvõimet ja leevendab peavalu.

MICROPORE RULLPL. 2,
5CM*9,1M VALGE

Hind 1.24
MICROPORE RULLPL. 2,5CM*9,1M VALGE Valge, paberist 
Kogus
Lisainfo
Micropore paberteip
• Universaalne paberteip rullis
• Hüpoallergilise liimiga, sobib tundlikule nahale
• Saadaval erinevad laiused, valge ja beez

PEDISOFT VARBAERALDAJA KONDI KAITSMEGA

Hind 11.70
PEDISOFT VARBAERALDAJA KONDI KAITSMEGA Varvaste eraldaja koos kondi kaitsmega 
Kogus
Lisainfo
Varvaste eraldaja kondi kaitsmega

Vajadusel

Varvaste eraldaja kondi kaitsmega

PEDISOFT VARBAERALDAJA KOOS VARBAKINNITUSEGA N2

Hind 9.36
PEDISOFT VARBAERALDAJA KOOS VARBAKINNITUSEGA N2 Varvaste eraldaja koos varbakinnitusega 
Kogus
Lisainfo
Varvaste eraldaja varbakinnitusega

Vajadusel

Varvaste eraldaja varbakinnitusega

PERFEKTA STRONG ELASTSIDE 10CMX7 20%

Hind 6.28
PERFEKTA STRONG ELASTSIDE 10CMX7 20% tugeva tõmbejõuga pikkivenivus elastikside 
Kogus
Lisainfo
PERFEKTA STRONG ELASTSIDE 10X7 CM.
Nahavärvi elastikside.

Kasutatakse tugi- ja kompressioonsidemeks, näiteks traumade korral, veenioperatsioonide järgselt.
Tugeva rahuoleku surve tõttu eemaldada ööseks.

PERFEKTA STRONG ELASTSIDE 12CMX7 20%

Hind 7.87
PERFEKTA STRONG ELASTSIDE 12CMX7 20% tugeva tõmbejõuga pikkivenivus elastikside 
Kogus
Lisainfo
PERFEKTA STRONG ELASTSIDE 12CMX7.
Pika venivusega elastikside, nahavärvi, pestav.

Kasutatakse: tugi-ja kompressioonsidemeks, näiteks spordivigastuste ja erinevate venoossete probleemide korral.

PERFEKTA SUPER ELASTIKSIDE 10CMX7 20% km

Hind 5.73
PERFEKTA SUPER ELASTIKSIDE 10CMX7 20% km keskmise tõmbejõuga pikkivenivus elastikside 
Kogus
Lisainfo
PERFEKTA SUPER ELASTIKSIDE 10CMX7
Pika venivusega elastikside, nahavärvi, pestav, pikkus 5,7 või 10 m.

Kasutusala: tugi-ja kompressioonsidemeks, näiteks spordivigastuste ja erinevate venoossete probleemide korral, veenioperatsiooni järgselt.
Vastunäidustused: arteriaalne- ja südamepuudulikkus, septiline flebiit, gangreen, tundlikkuse häired.

PERFEKTA SUPER ELASTIKSIDE 12CMX5 20% km

Hind 6.17
PERFEKTA SUPER ELASTIKSIDE 12CMX5 20% km keskmise tõmbejõuga pikkivenivus elastikside 
Kogus
Lisainfo
PERFEKTA SUPER ELASTIKSIDE 12CMX5.
Nahavärvi, pestav.

Kasutusala: tugi-ja kompressioonsidemeks, näiteks spordivigastuste ja erinevate venoossete probleemide korral, veenioperatsiooni järgselt.
Vastunäidustused: arteriaalne- ja südamepuudulikkus, septiline flebiit, gangreen, tundlikkuse häired.

SOFT NEXT LIIMIVABA ISEENDALE KINNITUV VAHTPLAASTER 3*450CM

Hind 7.70
SOFT NEXT LIIMIVABA ISEENDALE KINNITUV VAHTPLAASTER 3*450CM Liimivaba vahtplaaster 
Kogus
Lisainfo
Soft Next Lintplaaster 3 x 450 cm

Soft Next Lintplaaster äärmiselt mugav, elastne, hüpoallergiline ja hästi kohanduv side. Side imab verd, kannatab vett ja võib kasutada koos erinevate kreemide ja salvidega. Soft Next on eriti efektiivne kasutamiseks varvastel, jalgadel, kätel ja sõrmedel. See ei kleepu, ei nahale, karvadele ega haavadele – vaid ainult enda külge. Sideme koostises on ka lambavilla, mis võimaldab sidemest teha näiteks ajutised varvaste lahased.

Milleks kasutatakse?

1. Pindmiste haavade verejooksu peatamiseks
2. Kohtpõletuste kinnikatmiseks (koos Burnshield geeliga)
3. Kasutatakse peaasjalikult sõrmedel ja varvastel.

Miks osta just see toode?
– Toode ei sisalda lateksit
– Toode kleepub iseendale, mitte nahale
– Toodet saab kasutada niiskel ja märjal nahal
– Toodet saab kasutada karvasel ja määrdunud nahal
– Toodet saab kasutada loomadel (nisaplaaster)
– Toodet on võimalik kasutada põletussidemena
– Toode asendab tavalisi haavaplaastreid
– Toode sobib igas vanuses vigastatule
– Toodet saab kasutada hõõrdunud varvaste vahelise barjäärina
– Inimesed, kes on proovinud seda toodet, ei kasuta enam haavaplaastreid sõrmedel.

Kuidas kasutada
1. Võimalusel puhastage haav kloorheksidiini, Burnshield geeli (valutud antiseptikud) või muu des. vahendiga.
2. Rebi rullist sobiva pikkusega sidemejupp..
3. Keera side ümber näpu, varba või muu vigastatud kehaosa (side kleepub ainult iseendale).
4. Haav ei pea olema kuivatatud (nagu tava plaastri puhul)
5. Väikeste põletusaavade korral kandke haavale Burnshield geeli ja pange peale Soft sideme jupp, seejärel niisutage haava läbi Soft sideme kuni valu ja sügelus on kadunud. NB! Suurte põletuste korral kasutage põletussidemeid.
6. Hõõrdunud varvaste lahushoidmiseks rebige sobiva pikkusega jupp ja mudige see sobiva kujuliseks tombuks. Vajadusel kasutage hõõrdumise ja haudumise vastast kreemi Aquashield enne kui asetate tombu varvaste vahele.
7. Loomadel kasutatakse seda eelkõige nisaplaastrina. Side sobib kasutamiseks ka karvasel nahal. Mida tuleks jälgida – Toodet peaks hoidma kuivas. – Toote efektiivsus avaldub eelkõige sõrmedel ja varvastel. Kätel ja jalgadel asuvate haavade sidumiseks võiks kaaluda haavatampoonide ja sidemete kasutamist. Väiksemate marrastuste puhul kasutage tavaplaastreid või spreiplaastreid.

SOFT NEXT LIIMIVABA ISEENDALE KINNITUV VAHTPLAASTER 6*100CM

Hind 5.70
SOFT NEXT LIIMIVABA ISEENDALE KINNITUV VAHTPLAASTER 6*100CM Liimivaba vahtplaaster 
Kogus
Lisainfo
Soft Next Lintplaaster 6 x 100 cm

Soft Next Lintplaaster äärmiselt mugav, elastne, hüpoallergiline ja hästi kohanduv side. Side imab verd, kannatab vett ja võib kasutada koos erinevate kreemide ja salvidega. Soft Next on eriti efektiivne kasutamiseks varvastel, jalgadel, kätel ja sõrmedel. See ei kleepu, ei nahale, karvadele ega haavadele – vaid ainult enda külge. Sideme koostises on ka lambavilla, mis võimaldab sidemest teha näiteks ajutised varvaste lahased.

Milleks kasutatakse?

1. Pindmiste haavade verejooksu peatamiseks
2. Kohtpõletuste kinnikatmiseks (koos Burnshield geeliga)
3. Kasutatakse peaasjalikult sõrmedel ja varvastel.

Miks osta just see toode?
– Toode ei sisalda lateksit
– Toode kleepub iseendale, mitte nahale
– Toodet saab kasutada niiskel ja märjal nahal
– Toodet saab kasutada karvasel ja määrdunud nahal
– Toodet saab kasutada loomadel (nisaplaaster)
– Toodet on võimalik kasutada põletussidemena
– Toode asendab tavalisi haavaplaastreid
– Toode sobib igas vanuses vigastatule
– Toodet saab kasutada hõõrdunud varvaste vahelise barjäärina
– Inimesed, kes on proovinud seda toodet, ei kasuta enam haavaplaastreid sõrmedel.

Kuidas kasutada
1. Võimalusel puhastage haav kloorheksidiini, Burnshield geeli (valutud antiseptikud) või muu des. vahendiga.
2. Rebi rullist sobiva pikkusega sidemejupp..
3. Keera side ümber näpu, varba või muu vigastatud kehaosa (side kleepub ainult iseendale).
4. Haav ei pea olema kuivatatud (nagu tava plaastri puhul)
5. Väikeste põletusaavade korral kandke haavale Burnshield geeli ja pange peale Soft sideme jupp, seejärel niisutage haava läbi Soft sideme kuni valu ja sügelus on kadunud. NB! Suurte põletuste korral kasutage põletussidemeid.
6. Hõõrdunud varvaste lahushoidmiseks rebige sobiva pikkusega jupp ja mudige see sobiva kujuliseks tombuks. Vajadusel kasutage hõõrdumise ja haudumise vastast kreemi Aquashield enne kui asetate tombu varvaste vahele.
7. Loomadel kasutatakse seda eelkõige nisaplaastrina. Side sobib kasutamiseks ka karvasel nahal. Mida tuleks jälgida – Toodet peaks hoidma kuivas. – Toote efektiivsus avaldub eelkõige sõrmedel ja varvastel. Kätel ja jalgadel asuvate haavade sidumiseks võiks kaaluda haavatampoonide ja sidemete kasutamist. Väiksemate marrastuste puhul kasutage tavaplaastreid või spreiplaastreid.

Kasutajanimi

Salasõna

Unustasid parooli?
ABISAN KÖHASIIRUP 200ML

ECHINAMAX 40ML

CARDIOSAN SÜDAME TABLETID N60

CALCIA 800 PLUS TAB N140

REDASIN PUNASE RIISI TBL N60

COREGA LIIM MAITSETA 40G

COREGA LIIM EXTRA STRONG 40G

BIOCARD HCG RASEDUSTEST N1

MEN POWER CAPS N40

TEHOLAXA FRUITS&FIBRES KUUB. N24

Propex
proviisor

Kas oled sellel talvel juba põdenud mõnda külmetushaigust?