BIOCARD BABY NEW ERITI VARAJANE RASEDUSTEST -
ÜMBRIK N1

Hind 2.30
BIOCARD  BABY NEW  ERITI VARAJANE RASEDUSTEST  -ÜMBRIK N1 Kodune rasedustest raseduse määramiseks alates 7. raseduspäevas 
Kogus
Lisainfo
CE-vastavussertifikaadiga plaat-rasedustest koduseks kasutamiseks. Tundlikkus 10 mIU/ml
Kasutada võib juba alates 7. raseduspäevast.

Test teha hommikusest uriinist. Tulemus saabub 5 minuti jooksul.

BIOCARD BABY ERITI VARAJANE RASEDUSTEST-
PLIIATS N1

Hind 3.30
BIOCARD BABY ERITI VARAJANE  RASEDUSTEST-PLIIATS N1 Rasedustest kasutamiseks juba alates 7. raseduspäevast 
Kogus
Lisainfo
CE-vastavussertifikaadiga rasedustest-pliiats koduseks kasutamiseks. Tundlikkus 10 mIU/ml.
Enne testimist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
Lihtne ja kiire kasutada.

Testi võib juba kasutada alates 7. päevast pärast eeldatavat rasestumist. Test teha hommikusest uriinist. Tulemus saabub 5 minuti jooksul.

BIOCARD BABY ERITI VARAJANE RASEDUSTEST -
KARBIS N1

Hind 2.30
BIOCARD BABY ERITI VARAJANE RASEDUSTEST -KARBIS N1 Rasedustest kasutamiseks alates 7. raseduspäevast 
Kogus
Lisainfo
CE-vastavussertifikaadiga plaattest raseduse määramiseks uriinist. Lihtne, kiire, usaldusväärne.
Testi tundlikkus 10 mIU/ ml

Tutvuge enne testimist kaasasoleva juhendiga. Test teha hommikusest uriinist. Tulemus saabub 5 minuti jooksul.

Võimaldab määrata raseduset alates 7.rasedusepäevast.

BIOCARD BABY ERITI VARAJANE RASEDUSTEST-
RIBA N1

Hind 1.00
BIOCARD BABY ERITI VARAJANE RASEDUSTEST-RIBA N1 Rasedustest ribana, mida võib kasutada juba alates 7. raseduspäe 
Kogus
Lisainfo
CE-sertifikaadiga testriba raseduse määramiseks.Testi tundlikkus 10 mIU/ ml

Test teha hommikusest uriinist. Tulemus saabub 5 minuti jooksul.
Enne testimist lugeda testijuhendit.
Testiga on kaasas tops uriini kogumiseks.

Raseduse määramiseks uriinist alates 7. päevasest rasedusest.

ECOTEST COVID-19&
INFLUENZA A/B NASAL TEST KIT N1

Hind 14.53
ECOTEST COVID-19& INFLUENZA A/B NASAL TEST KIT N1 Covid-19 ja A/B gripi antigeeni testikomplekt enesetestimiseks ( 
Kogus
Lisainfo
ECOTEST COVID-19& INFLUENZA A/B NASAL TEST KIT N1
Covid-19 ja A/B gripi antigeeni testikomplekt enesetestimiseks (nina eesosast)

Sümptomite järgi on väga raske vahet teha, kas sul on koroona või gripp või hoopis mõni muu viirus. Seepärast on kaks-ühes kiirtest viiruste hooajal täiesti asendamatu. See kiirtest on mõeldud asümptomaatilistele ja Covid-19 nähtudega isikutele esimese 7 päeva jooksul alates sümptomite tekkest.

Test on mõeldud otseseks ja kvalitatiivseks SARS-CoV-2 viiruse nukleokapsiidi valkude, A-gripi viiruse ja B-gripi viiruse määramiseks ninaeritisest. Test on mõeldud enesetestimiseks. 2-18-aastasel peab testi tegemist jälgima või teda abistama täiskasvanu.

Enne testi tegemist loe palun läbi pakendis olev kasutusjuhend.

Lühijuhend.

1. Võta testimisseade puhverlahuse katsutist välja ja eemalda kaitsekork.

2. Lükka proovipulk õrnalt ninasõõrmesse 1-2 cm sügavusele. Hõõru 5 korda vastu ninaseina ja võta ninast väja. Korda teises ninasõõrmes.

3. Pane testimisseade püsises asendis puhverlahuse katsutisse.

4. Vaata tulemust 15 minuti möödudes.

Covid-19 ning A-/B-gripi antigeeni kaks-ühes test

FLOWFLEX SARS-COV-
2 ANTIGEENI KIIRTEST N1

Hind 6.39
FLOWFLEX SARS-COV-2 ANTIGEENI KIIRTEST N1 SARS-CoV-2 antigeeni kiirtest enesetestimiseks (nina eesosast) 
Kogus
Lisainfo
ANTIGEENI KIIRTEST SARS-COV-2 FLOWFLEX ENESETESTIMISEKS NINA EESOSAST

Antigeeni kiirtest FlowFLex on diagnostiline tervisevahend, mis põhineb SARS-CoV-2 antigeeni tuvastamise põhimõttel.
Seda kasutatakse isikutel, kellel on COVID-19 nakkuse kahtlus.
Tuvastab kiirelt ja mugavalt COVID-19 olemasolu.
Vatitikk tuleb sisestada vaid max. 2,5cm kaugusele ninasõõrmesse.
Regulaarse testimisega on alati kindlus ja meelerahu.

Kasutamisjuhised
Imelihtne – testitulemus on käes 15 minutiga.

Pöörake vatipulka ninasöörmes 5 korda.
Sisestage pulk katsutisse ja keerutage 30 sekundit.
Lisage proovist 4 tilka testkaardile
15 minuti pärast on tulemus nähtav.
Täpsemalt lugeda kasutusjuhendist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
NB! Enesetestimiseks (kodukasutuseks)
NB! Positiivse tulemuse korral teavita perearsti või võta ühendust perearsti nõuandeliiniga 1220.

Seadme ja pakendi sisu
Vatipulk proovi võtmiseks.
Ekstratsioonipuhverkatsuti.
Testikaart.

SARS-COV-2 ANTIGEENI KIIRTEST

pH TESTRIBAD N100

Hind 9.43
pH TESTRIBAD  N100 Testribad pH määramiseks süljest või uriinist 
Kogus
Lisainfo
Testribad organismi pH märamiseks kodustes tingimustes.

Võimalik määrata organismi pH nii süljest kui uriinist.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.

SALIGEN COVID-19 ANTIGEENI KIIRTEST SÜLJEST N1

Hind 9.99
SALIGEN COVID-19 ANTIGEENI KIIRTEST SÜLJEST N1 Covid-19 antigeeni kiirtest süljest 
Kogus
Lisainfo
Enne testi tegemist lugege hoolikalt juhiseid.
Tänu juhiste täpsele jälgimisele väldite ebatäpseid tulemusi ja jõuate
Saligeni optimaalse tulemuseni.

Kasutusotstarve
Saligen on in vitro diagnostiline meditsiinitoode, mille analüüsimeetod
põhineb immuunkromatograafilisel põhimõttel, mis tuvastab
kvalitatiivselt SARS-CoV-2 antigeeni inimese süljest. Seda testi
kasutatakse SARS-CoV-2 antigeeni tuvastamiseks inimestel, kellel
kahtlustatakse COVID-19 nakkust. See toode on mõeldud
professionaalseks otstarbeks või muuks iga konkreetse riigi otsuse
kohaselt.

Testi põhimõte
Saligen tuvastab N-valgu. See kasutab väikeste kullapartiklitega
märgistatud COVID-19 antikehi, mis on kinnitatud testkassetti
nitrotselluloosmembraanile prooviaugu lähedal. Proovimaterjal
imendub prooviaugust reaktiivi piirkonda kapillaaride toime tõttu. Kui
proov jõuab kullaga märgistatud antikehani, vabastatakse membraanilt
antikehad ning need liiguvad edasi läbi testkassetti reaktiivi piirkonna.
Kui proovimaterjal sisaldab SARS-CoV-2 antigeene, kinnituvad
antigeenid kullaga märgistatud antikehade külge ja moodustavad
antigeeni-antikeha kompleksi. Need kompleksid liiguvad läbi
nitrotselluloosmembraani järgmise testjooneni (T), kus teised
anti-COVID-19 antikehad need kinni püüavad, mille tulemusena
moodustuvad kihilised kompleksid, mis tekitavad värvilise riba.
Antigeeni-antikeha kompleks ei moodustu, kui proovimaterjalis ei ole
SARS-CoV-2 antigeene, ja seetõttu ei teki värvilist riba testjoonel „T“.
Kontrolli piirkonnas (C) peab olema värviline riba, olenemata
SARS-CoV-2 antigeenide olemasolust proovimaterjalis. Kui kontrolli
piirkonnas (C) ei ole värvilist riba, on test kehtetu.

Komplekti sisu
1) Testkaart
2) Ekstraheerimiskatsuti
3) Filtriga kork
4) Huulik sülje lihtsamaks kogumiseks
Vajalikud materjalid, mis ei kuulu komplekti
• Kronomeeter või stopper
Säilitamine ja komplekti stabiilsus
• Saligeni testkomplekti tuleb säilitada kuivas kohas temperatuuril
2–30 °C. Kui säilitamise ja käsitsemise juhiseid järgitakse, on
testkaart koos reaktiividega stabiilsed testkomplekti etiketil
märgitud aegumiskuupäevani.
• Kasutage testkaarte kohe pärast koti avamist.

Proovi kogumine
Ärge sööge, suitsetage, närige ega jooge midagi peale vee vähemalt 30
minutit enne proovi kogumist. Soovitus: köhige täpsemate tulemuste
saamiseks paar korda enne testi tegemist. Koguge suurem kogus
sülge suhu ja liigutage seda mitu korda edasi-tagasi.
Süljeproov
• Testitav isik kogub suus sülge keele otsa 30 sekundi jooksul (umbes
0,5 ml);
• Sülitage kogutud sülg ekstraheerimiskatsutisse koheseks
kasutamiseks. Sülje lihtsamaks kogumiseks võib kasutada
huulikut. Sülje lisamisega peaks katsuti maht ligikaudu
kahekordistuma (ärge arvestage vahtu, ainult vedel osa).
• Ärge kasutage säilitatud proovimaterjali. Pikaaegne säilitamine võib
viia signaali nõrgenemiseni.
• Vältige proovi külmumist.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
• See toode on mõeldud in vitro diagnostiliseks kasutamiseks.
• See toode on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.
• See toode on mõeldud professionaalseks otstarbeks või muuks iga
konkreetse riigi otsuse kohaselt.
• See toode on mõeldud POCT-ks (point-of-care testing,
patsiendilähedane uuring), kasutades inimese sülge.
• Täpse tulemuse saamiseks järgige juhiseid.
• Ärge kasutage pärast aegumiskuupäeva või kahjustatud komplekti
korral.
• Ärge kasutage teisi reaktiive, mis ei kuulu komplekti, ja ärge
segage erinevate partiide komponente.
• Seda reaktiivi võib hoida toatemperatuuril (15–25 °C). Laske
madalamal temperatuuril säilitatud proovidel enne kasutamist
soojeneda toatemperatuurile.
• Võtke testkaart pakendist välja ja kasutage seda nii kiiresti kui
võimalik. Vältige pikaajalist kokkupuudet õhuga, mis mõjutab testi
tulemusi.
• Nakkavate haiguste korral järgige laboratoorsete testide tegemise
põhimõtteid.
• Pärast toote kasutamist tekkivad jäätmed tuleb kõrvaldada
nakkusohtliku materjalina ja jäätmeid ei tohi ära visata tavapärasel
viisil.
• Nakkusohtlike reaktiivide ja materjalide ohutuse tagamiseks tuleb
kehtestada nõuetekohased juhised.
• Proovide ja reaktiivide kasutamise ajal peavad kindad käes olema.
• Ärge pange reaktiive ega proove suhu.
• Toote kasutamise ajal ärge suitsetage, sööge, jooge, kasutage
kosmeetikat ega kontaktläätsi.
• Maha kukkunud proovid ja reaktiivid tuleb puhastada
desinfektsioonivahenditega.
• Desinfitseerige ja kõrvaldage kõik proovid, reaktiivid ning saastunud
materjalid kehtivate õigusaktide kohaselt.

Kasutamiseks ettevalmistamine
Kemikaalid tuleb asetada 20–30 minutiks toatemperatuurile. Ärge
kasutage proove, mida on hoitud kauem.
Testkaardi hindamise protseduur
1. Koguge proov juhiste järgi – vt peatükke „Proovi kogumine“ ja
„Süljeproov“.
2. Katke katsuti filtriga korgiga ja sulgege tihedalt. Segage sisu,
keerates katsutit tagurpidi (10 korda). Avage testkaardi kott vahetult
enne kasutamist. Kui kaarti ei kasutata kohe pärast avamist, võib
see põhjustada ebatäpseid tulemusi.
3. Avage testkaardi kott ja asetage testkaart tasasele pinnale.
Tilgutage paar tilka sülje ekstraktsioonipuhvri segu testkaardi
prooviauku. Auk peab olema peaaegu täielikult täidetud. Veenduge,
et tilgutaksite 3–4 tilka.
4. Vaadake tulemusi 10–20 minuti pärast.

• Komplekt tuvastab SARS-CoV-i ja SARS-CoV-2 sõltumata nende
elujõulisusest. See komplekt ei suuda teha vahet SARS-CoV-il ja
SARS-CoV-2-l.
• Haiguse alguses esinev antigeeni väike sisaldus võib viia näitajani
„ei reageeri“.
• Arvestades piiratud analüüsimeetodeid ei saa tulemus „ei reageeri“
täielikult välistada haiguse esinemise võimalust.

Covid 19 antigeeni kiirtest süljest

TIK ALERT PUUKBORRELIOOSI TEST N1

Hind 21.50
TIK ALERT PUUKBORRELIOOSI TEST N1 Borrelioosi kiirtest koduseks kasutamiseks 
Kogus
Lisainfo
Kiirtest borrelioosi koduseks määramiseks näpuotsa verest.

URICOL URIINIKOGUMISE KOMPLEKT

Hind 1.99
URICOL URIINIKOGUMISE KOMPLEKT uriiniproovi kogumiseks 
Kogus
Lisainfo
SteriSets URICOL-steriilne uriini kogumise komplekt.
Komplekti sisu: süstal 5 ml, plastikust analüüsitops 20 ml 2 tk, Uricol uriini kogumise padi 21 x 7 cm.

Kasutusjuhend: 1. Veendu, et patsiendi intiimpiirkond on puhtaks pestud vee ja seebiga ning kuivatatud eest-taha suunaga. Ei tohi kasutada kreemi ega talki sisaldavat puudrit. 2. Veendu, et Uricol padi on täpselt paigutatud piirkonda, kuhu patsient urineerib (eeldatav piirkond). Laste puhul aitaks, kui paigutada padi tagurpidi keeratud mähkmesse, nii saab olla kindel, et mähkmed ei ima endasse uriini. 3. Kontrolli 10 minutilise intervalliga, kas padi on märg. Korda vaatlust iga 10 minuti järel. Kui padi ei ole märgunud 1/2 tunni järel, siis peaks vahetama uue padja vastu ja proovima uuesti. 4. Kui padi on märg, siis eemaldada see. Kui imav padi on määrdunud, siis peab alustama uuesti (vt punkti 1). 5. Aseta padi siledale pinnale, märg osa ülespoole. 6. Pese käed (haiglas kasuta kaitsekindaid). 7. Võta süstal, aseta süstlaots patja 45 kraadise nurga all ja eemalda kolbi tõmmates uriin padjast. 8. Tühjenda süstal steriilsesse analüüsitopsi, surudes kolbi alla (väikese lapse puhul peab vajaliku koguse saamiseks kordama punkte 8-9). 9. Tühjenda süstal avatud steriilsesse analüüsitopsi, surudes kolbi alla. Vajadusel korda protseduuri punkte 8 ja 9 vajaliku koguse saamiseks. 10. Aseta kaitsekork steriilsele analüüsitopsile. Täida analüüsitopsil olev silt.

Kasutajanimi

Salasõna

Unustasid parooli?
ABISAN KÖHASIIRUP 200ML

ECHINAMAX 40ML

CARDIOSAN SÜDAME TABLETID N60

CALCIA 800 PLUS TAB N140

REDASIN PUNASE RIISI TBL N60

COREGA LIIM MAITSETA 40G

COREGA LIIM EXTRA STRONG 40G

BIOCARD HCG RASEDUSTEST N1

MEN POWER CAPS N40

TEHOLAXA FRUITS&FIBRES KUUB. N24

Propex
proviisor

Kas oled sellel talvel juba põdenud mõnda külmetushaigust?